Vuokrasopimuksen laatiminen
Vuokrasopimusmalli ja täyttöohje + tulostettava sopimus
Vuokrasopimuksen tekeminen alaikäisenä
Vuokrasopimuksen päättyminen
Sopimuksen irtisanominen
Sopimuksen purkaminen ja häätö


Vuokrasopimuksen laatiminen

Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Vuokrasopimuksessa on hyvä olla ainakin seuraavat tiedot: vuokran määrä, vuokran maksupäivä, vuokran korottamistapa, vuokratakuu ja muut ehdot. Ennen muuttamista asunnon kunto on hyvä tarkastaa yhdessä vuokranantajan kanssa. Vuokrakoti.fi -palvelusta voit ladata kuntotarkastuslomakkeen, johon tulee sekä vuokralaisen että vuokranantajan allekirjoitus. Tekemällä kuntotarkastus estetään se, että vuokralainen joutuisi korvaamaan jonkin jo edelliseen asukkaan aiheuttaman vahingon.

Vuokrasopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on jatkuva vuokrasopimus, joka päättyy vasta, kun joko vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo sen. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa vuokra-ajan päättymispäivä on tiedossa jo vuokrasopimusta tehtäessä. Määräaikaisen sopimuksen saa irtisanoa ennen vuokrasopimukseen kirjattua päättymispäivää vain vuokranantajan suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, joten pitkän määräaikaisen vuokrasopimuksen solmimista kannattaa harkita tarkoin.

Ladattavasta vuokrasopimusmallista ja täyttöohjeesta löydät lisätietoja vuokrasopimussuhteen ehdoista.

 

Vuokrasopimuksen tekeminen alaikäisenä

Alle 18-vuotias voi muuttaa asumaan itsenäisesti, mutta huoltajan täytyy allekirjoittaa vuokrasopimus tai vähintään antaa allekirjoitettu sitoumus vuokrasopimuksen liitteeksi. Alaikäisen vuokralaisen asunnolle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja vuokranmaksusta vastaa hänen huoltajansa.

Vuokrasopimuksen päättyminen

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy, kun joko vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo sen. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on 1 kk. Vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on 3 kk, kun sopimus on kestänyt alle vuoden ja 6 kk, kun sopimus on kestänyt yli vuoden.  Sopimus sitoo osapuolia koko irtisanomisajan, ja vuokranmaksu jatkuu irtisanomisajan loppuun asti. Lain määräämää vuokralaisen irtisanomisaikaa ei voi sopimuksella pidentää eikä vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhentää.

Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona kirjallinen irtisanomisilmoitus vastaanotettiin. Jos esim. toimitat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle marraskuun viimeisenä päivänä, kuukauden pituinen irtisanomisaika alkaa siitä samasta päivästä. Jos taas laitat irtisanomisilmoituksen postiin, ja se saapuu vuokranantajalle vasta joulukuun ensimmäisenä päivänä, irtisanomisaika lasketaan vasta joulukuun viimeisestä päivästä alkaen. Vuokraa on siis maksettava irtisanomispäivää seuraavan kokonaisen kuukauden loppuun asti.

Vuokrasuhteen purkaminen tarkoittaa sitä, että vuokrasuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen voi purkaa vain laissa erikseen mainituissa tapauksissa. Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, kun 1) vuokralainen ei maksa vuokraansa, 2) vuokralainen viettää naapureita häiritsevää elämää, 3) vuokralainen käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on sovittu, 4) vuokralainen luovuttaa huoneiston hallinnan toiselle ilman lupaa, 5) vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti tai 6) rikkoo järjestys- ja terveysmääräyksiä. Vuokralainen voi purkaa sopimuksen, kun 1) huoneiston käyttämisestä aiheutuu vuokralaiselle tai hänen perheensä jäsenelle terveydellistä vaaraa tai 2) vuokralainen menettää huoneiston hallinnan muusta kuin omasta syystään.

Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen ilman varoitusta, jos purkamisen syy on vuokran maksamatta jättäminen tai luvaton huoneiston hallinnan luovuttaminen. Jos vuokranantaja haluaa purkaa sopimuksen jostain muusta syystä, hänen on toimitettava vuokralaiselle varoitus ennen kuin sopimusta voidaan purkaa. Yleensä päätös sopimuksen purkamisesta haetaan tuomioistuimelta. Jos vuokralainen toimii selvästi sopimuksen tai lain vastaisesti, vuokranantaja voi purkaa sopimuksen välittömästi ilman tuomioistuimen päätöstä.

Häätö on asunnon tyhjennys, jos vuokralainen ei ole tuomioistuimen määräämään päivään mennessä muuttanut asunnosta. Vain tuomioistuin voi päättää häädön määräämisestä. Jos häätö johtuu maksamattomista vuokrista, vuokrarästeistä tulee maksuhäiriömerkintä (luottotietojen menetys), minkä jälkeen uuden vuokra-asunnon löytäminen on todella vaikeaa.

 


Etusivu

 

kyltti

NAL