Asumismuodot – Vuokralle vai omaan asuntoon?

Vapaa-rahoitteinen omistusasunto

Edut

– Hyvä asumisturva
– Omaisuus karttuu
– Asunnon arvo säilyy (yleensä)
– Henkilökohtaisen lainan korkojen verovähennysoikeus
– Henkilökohtaisen lainan laina-aika ja lyhennystapa sovittavissa luotonantajan kanssa
– Kuukausittaiset asumismenot pienet sen jälkeen kun lainat maksettu pois

Haitat

– Usein otettava suuri henk.koht. pankkilaina
– Vaatii etukäteissäästämistä tai pääomaa
– Mahdollisen takauksen hankkiminen lainalle
– Asuntojen hintojen ja korkotason kehitys suhdanneherkkää, asunnon arvon lasku ja korkojen nousu?
– Asunnon myyminen voi viedä aikaa
– Asumistason kehitys usein hidasta, riittävän tilavan asunnon hankinta ei aina mahdollista korkeiden hintojen takia

Asumisoikeus-asunnot

Edut

– Hyvä asumisturva
– Asumisoikeusmaksun saa muuttaessa takaisin
– Asunnon vaihtaminen melko helppoa, koska rakennuttajalla asumisoikeusmaksun takaisinlunastusvelvollisuus
– Tulevat asumiskustannukset ennakoitavissa
– Tekee pääsyn riittävän suureen asuntoon mahdolliseksi ilman suuria etukäteissäästöjä

Haitat

– Jos lainaa asumisoikeusmaksun maksamiseen, asumismenot muodostuvat laina-ajalta melko korkeiksi
– Asumisoikeusasuntoihin varallisuus-rajat ja pitkät jonot

Aravavuokra-asunnot

Edut

– Hyvä asumisturva, jos huolehtii vuokran maksusta
– Ei asuntolainaa, varoja jää enemmän muuhun kulutukseen
– Ei vaadi alkupääomaa kuin mahdollisen vuokratakuun verran
– Asunnon vaihto ja siitä luopuminen helppoa
– Tulevat asumiskustannukset pääosiltaan ennakoitavissa

Haitat

– Omaisuus ei kartu
– Aravavuokra-asuntoihin tiukat tulorajat ja asuntoihin pitkät jonot

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

Edut

– Ei asuntolainaa, varoja jää enemmän muuhun kulutukseen
– Asunnon vaihto ja siitä luopuminen helppoa

Haitat

– Asumisturva melko huono
– Omaisuus ei kartu
– Vuokrannousua vaikea ennakoida, ellei siitä ole vuokrasopimuksessa sovittu
– Alkupääomaa kuluu vuokravakuuteen, välityspalkkioon ja mahdolli-seen vuokraennakkoon
– Vuokrapyynnöt kasvukeskuksissa korkeita