ASUMISOIKEUS – VAIHTOEHTO OMISTUS JA VUOKRA-ASUNNOLLE

Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon ostamiselle ja vuokraamiselle. Siinä maksetaan ensin asumisoikeusmaksu ja sen jälkeen käyttövastike kuukausittain.

Oikeuden asunnon hallintaan omistusasunnon tapaan saa, kun maksaa asumisoikeusmaksuna 15% asunnon hankintahinnasta ja sen jälkeen kuukausittain kohtuullista käyttövastiketta. Asumisoikeus on turvallinen asumismuoto, sillä asumisoikeussopimusta ei voi irtisanoa. Asumisoikeusasunnot säilyvät asumisoikeusasuntoina, niitä ei voi lunastaa omaksi.

Asumisoikeustaloja rakennetaan valtion arava-tai korkotukilainalla. Asumisoikeusasuntoja omistavat kunnat, yleishyödylliset yhteisöt tai näiden omistamat yhtiöt sekä asunnontarvitsijoiden muodostamat asumisoikeusyhdistykset.

Kuka voi saada asumisoikeusasunnon

Asumisoikeusasunnon saajan on oltava vähintään 18-vuotias. Hakijalta edellytetään, ettei hän omista hakualueella kohtuullisen asumistason mukaista asuntoa eikä hänellä ole riittäviä varoja sellaisen hankkimiseen tai asunnon korjaamiseen tällaiseksi. Asunnon saamiselle ei ole tulorajoja.

Asumisoikeusasunnon kokoa ei rajoiteta. Käyttöön voi siis saada asunnon, joka vastaa tuleviakin tarpeita. Asumisoikeusasunnon voi myöhemmin vaihtaa myös toiseen asuntoon.

Miten asumisoikeusasuntoa haetaan

Asumisoikeusasuntoa varten haetaan kunnalta järjestysnumero. Lisäksi tulee ilmoittautua sille talonomistajalle, jonka omistamasta talosta asumisoikeusasuntoa haetaan sekä yksilöidä haluttu asunto.

Ilmoittautumisen määräajoista saa tietoa lehdistä ja asunnontuottajilta. Hakija voi ilmoittautua useammallekin talonomistajalle ja myöhemmin tarvittaessa peruuttaa ilmoittautumisen tai muuttaa sitä.

Jatkuvaan hakuun ilmoittautuneet saavat järjestysnumeronsa hakemuksen jättöpäivän mukaan. Kunnalta saatu järjetysnumero ilmaisee hakijan aseman muiden samasta asunnosta kiinnostuneiden hakijoiden joukossa.

Asukkaat asumisoikeusyhdistysten omistamiin taloihin valitaan samasta asumisoikeusjonosta kuin muihinkin asumisoikeusasuntoihin. Yksilöidessään hakemuksensa koskemaan asumisoikeusyhdistyksen rakennuttamaa taloa hakijan ei vielä tarvitse kuulua yhdistykseen. Asukas tulee asumisoikeusyhdistyksen jäseneksi tehdessään asumisoikeussopimuksen. Jos taas haluaa olla mukana vaikuttamassa alueen ja talon sekä asunnon suunnitteluun, kannattaa liittyä yhdistykseen jo aiemmin.

Asumisoikeussopimus

Asumisoikeustalojen rakentamis- ja tonttikustannuksista lainoitetaan 85% valtion aravalainalla tai korkotukilainalla, loput 15% asukkailta saadulla rahoituksella.

Omarahoitusosuus koostuu asumisoikeusmaksusta, jonka suuruus määräytyy asunnon koon ja neliöhinnan mukaan. Sitä varten voi saada rahalaitokselta lainaa, jonka korko on verovähennyskelpoinen. Asumisoikeussopimuksen pääoma-arvoa voi käyttää myös asunnon rahoitukseen otetun lainan vakuutana. Panttauksesta on ilmoitettava talon omistajalle.

Oikeus asunnon hallintaan perustuu talon omistajan kanssa tehtävään kirjalliseen asumisoikeussopimukseen. Siinä määritellään asunto, asumisoikeusmaksun suuruus, käyttövastike ja muut ehdot.

Asumisoikeusasuntoa tulee käyttää omana vakituisena asuntona. Erityisestä syystä asunnon voi kuitenkin luovuttaa kokonaan toisen käyttöön enintään kahdeksi vuodeksi. Pitempiaikaiseen luovutukseen toiselle tarvitaan kunnan lupa.

Huoneiston kunnossapidosta vastaa talonomistaja. Asukas voi itse tehdä asunnossa kunnossapito- ja korjaustöitä, kunhan ilmoittaa niistä omistajalle. Merkittävämpiin muutostöihin tarvitaan omistajan lupa. Omistajan luvalla tehdyistä töistä voi asunnosta myöhemmin luovuttaessa saada korvausta.

Kuukausittainen käyttövastike

Kuukausittain maksettavalla käyttövastikkeella katetaan asumisoikeustalojen pääoma- ja ylläpitokulut. Asunnosta perittävä vastike perustuu omakustannusperiaatteeseen eikä saa ylittää vastaavantasoisista huoneistoista paikkakunnalla perittävien vuokrien tasoa.

Talon omistaja päättää tarpeellisista käyttövastikkeen korotuksista. Käyttövastikkeen maksamiseen voi myös saada asumistukea. Yhteishallinto mahdollistaa asukkaiden osallistumisen käyttövastiketta ja sillä katettavia menoja koskevaan päätöksentekoon.

Asumisoikeudesta luopuminen

Asumisoikeudesta luovutaan ilmoittamalla siitä talonomistajalle. Asumisoikeuden voi myydä omistajan välityksellä kunnan hyväksymälle henkilölle. Jos ostajaa ei löydy, talon omistaja lunastaa asumisoikeuden 3 kuukauden kuluessa luopumisilmoituksesta. Myyntihinta on myyjän alun perin sijoittama asumisoikeusmaksu rakennuskustannusindeksillä korotettuna. Lisäksi myyjä voi saada korvauksen huoneiston parannustöistä luovutushetken arvon mukaan.

Asumisoikeuden voi luovuttaa ilman kunnan hyväksyntää asunnossa jo asuvalle lähisukulaiselle. Asumisoikeuden siirtymisestä ilmoitetaan talonomistajalle, joka tekee uuden asukkaan kanssa asumisoikeussopimuksen.

Velvollisuus maksaa käyttövastiketta on voimassa kunnes asumisoikeus on siirtynyt uudelle asukkaalle tai talon omistajalle ja oma asumisoikeus on merkitty lakanneeksi ja olet muuttanut asunnosta.