Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehdään yleensä kirjallisena valmiille lomakkeelle, mutta samat asiat on mahdollista sopia suullisestikin. Suullisessa sopimuksessa on vain aina se riski, että riitatilanteissa on vaikea todentaa sitä, mitä on sovittu. Vuokrasopimus tehdään joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa ennen sopimuksen loppumista. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on voimassa niin kauan, kunnes jompikumpi osapuolista sanoo sen irti.

Sopimuksessa on syytä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: Sopijaosapuolet henkilötietoineen, vuokran suuruus, vuokran tarkistaminen (vuotuiset korotukset), vuokran maksutapa ja eräpäivä, vuokravakuus tai ennakkomaksu, sopimuksen kesto, irtisanomisaika sekä kunnossapitovastuu. Lisäksi siinä voidaan mainita esim. eläintenpitokielto tai muita erityisiä asioita. Mikäli vuokralainen sitoutuu tekemään kunnossapitotöitä, kuten pientä remontointia tai yhteisten tilojen siivousta, siitä on hyvä mainita myös.

Vuokraopimuskaavakkeen löytää netistä -> vuokrasopimus.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Toistaiseksi voimassaolevassakin vuokrasopimuksessa on aina irtisanomisaika. Vuokranantajalla se on 3kk, jos sopimus on ollut voimassa alle vuoden.  Jos taas vuoden tai kauemmin, irtisanomisaika vuokranantajan taholta on puoli vuotta. Näitä ei voi sopimuksella lyhentää. Vuokranantajan on annettava asiasta kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa kerrotaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja syy irtisanomiselle.

Vuokralaisella irtisanomisaika on aina 1kk. Eli jos muutat kesäkuun alusta alkaen uuteen asuntoon, tulee siitä ilmoittaa edellisen asunnon vuokranantajalle huhtikuun loppuun mennessä, tai muuten joudut maksamaan kesäkuun vuokran myös vanhasta asunnosta.

Määräaikainen sopimus päättyy ennalta sovittuna päivänä. Jos sopimuksen haluaa päättää tätä aiemmin, on siihen saatava suostumus vuokranantajalta tai päätös tuomioistuimelta.

Jos vuokralainen jättää vuokran toistuvasti maksamatta, vuokrasopimus on mahdollista purkaa. Sopimus on purettavissa myös silloin, jos vuokralainen luovuttaa huoneiston jonkun toisen käyttöön. Näissä tapauksissa vuokralaista ei tarvitse edes varoittaa, vaan sopimus voidaan purkaa heti. Jos asunnossa vietetään häiritsevää elämää, vuokralainen laiminlyö asuntonsa hoitoa tai rikkoo asuntoa, hän saa aluksi varoituksen. Jos käytös ei muutu, sopimus voidaan purkaa.

Vuokralainen on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksensa ja saamaan vahingonkorvausta sopimuksen ennenaikaisen päättymisen vuoksi, jos vuokranantaja ei esim. korjaa puutteellisuutta, jolla on oleellinen merkitys.

Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä, ellei toisin sovita. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asunnosta vuokranantajan käytettäväksi ja seuraavana luovutettava se kokonaan. Muutto sujuu joustavammin, kun vanha asukas, vuokranantaja ja uusi asukas sopivat aikataulut keskenään.

Kun vuokrasuhde päättyy, vuokranantajan on palautettava takuuvuokra viipymättä vuokralaiselle, mikäli kaikki vuokrat on maksettu ja asunto on kunnossa. Avainten luovutuksesta sovitaan yhdessä vuokranantajan ja mahdollisesti uuden asukkaan kanssa.

Häätö tarkoittaa sitä, että vuokranantaja tyhjentää asunnon, jos vuokralainen ei ole muuttanut pois vaikka hänellä ei enää ole oikeutta pitää asuntoa hallussaan. Vain tuomioistuin voi määrätä häädön.

Tarkemmat säännöt asuntojen vuokrakäytäntöihin liittyen on kirjattu huoneenvuokralakiin